SPR - Smart Paste Return

SPR is een innovatief systeem voor het automatisch recyclen van rest drukpasta’s in de textiel drukindustrie, waardoor:

In de conventionele textieldruk blijft er na het drukken behoorlijk wat drukpasta over. Dit is het gevolg van een hoge systeemvulling van de drukmachine, die meestal gedeeltelijk teruggevoerd kan worden. Verder is het erg moeilijk het verbruik aan drukpasta voor het substraat te voorspellen, hetgeen de drukker verplicht “aan de veilige kant te blijven“ want het drukproces stoppen is geen optie. Veelal blijft er een restmassa over van 5 tot 10 kg per emmer per kleur.

We hebben het totale systeem SPR ontwikkeld om dit soort restmassa’s te verwerken. Met succes is het eerste systeem geïnstalleerd bij KBC in Lörrach (Duitsland). Meer dan 90% van de restmassa’s kan worden hergebruikt. Verder wordt ook de vervuiling van het water sterk teruggedrongen, dit ten gevolge van het feit dat meer dan 50% van de emmers niet meer gewassen hoeft te worden. De emmers die nog wel gewassen moeten worden hebben een inhoud van minder dan 150 gram.

Om menselijke arbeid te minimaliseren, wordt SPR volledig geïntegreerd met een doseersysteem. Meerdere leveranciers van doseersystemen hebben hun medewerking toegezegd voor toekomstige projecten. Met behulp van een simulatieprogramma kunnen we berekenen en inzichtelijk maken welke machineconfiguratie optimaal is ten aanzien van Return on Investment (ROI) en uiteraard ook vermindering van de milieubelasting.