UCio - UControl IO manager

UCio

UCio is een robuust software platform dat ingezet kan voor PC gebaseerde machinebesturing en proces controle.

Data collectie, opslag en presentatie zijn steeds belangrijkere aspecten van een besturing geworden. De capaciteit van hedendaagse PCs is enorm toegenomen. Daarnaast kan echt real time gedrag meestal gedelegeerd worden naar ‘off the shelf ‘controllers.

Besturingsfunctionaliteit zoals logging, monitoring, simulatie en hardware diagnostiek worden met UCio ook ‘off the shelf ‘geboden.

Voor meer details wordt u verwezen naar de brochure.